PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Kandydaci do bierzmowania

Strona poświęcona przygotowaniom do sakramentu bierzmowania w par. św. Faustyny Kowalskiej na Facebook:

BIERZMOWANIE W 2019 roku 9 i 10 maja

Bierzmowanie w Parafii Św. Faustyny w Białymstoku  TUTAJWZÓR Listu do Księdza Arcybiskupa z prośbą o udzielenia Sakramentu Bierzmowania

 

Imię i nazwisko                                                               Białystok, dnia.........................................

Adres zamieszkania

 

 

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup

Henryk Ciereszko

 

 

List powinien zawierać miedzy innymi:

 

  • Informacje o sobie i swojej rodzinie
  • Ukazanie swojego dotychczasowego życia religijnego
  • Czego oczekuję i co chcę zmienić w swoim życiu z chwilą przyjęcia sakramentu bierzmowania
  • Jakiego patrona obrałem sobie na bierzmowanie i dlaczego

 

List powinien kończyć się słowami:

 

            Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi sakramentu bierzmowania. Świadom(a) podejmowanych obowiązków polecam się pasterskiej trosce Ekscelencji. Ze swej strony zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby być zawsze dobrym chrześcijaninem oraz wiernym i prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa.

 

       Czytelny własnoręczny podpis

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch św. umacnia nas, byśmy wiarę wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

* Przygotowanie ma miejsce w Parafii ZAMIESZKANIA i obejmuje zasadniczo uczniów gimnazjum,
- trwa 3 lata,

* Warunki dopuszczenia:

- udział w spotkaniach formacyjnych (comiesięcznych),
- udział w życiu sakramentalnym: niedzielna Msza św., spowiedź, nabożeństwa wynikające z roku liturgicznego (różaniec, roraty itd.),
- udział w rekolekcjach parafialnych,
- znajomość podstawowych prawd wiary zawartych w katechizmie. 

* Wymagane dokumenty:

- świadectwo chrztu,
- opinia katechety,
- świadectwo, opinia o uczęszczaniu na lekcje religii. 

* Świadkiem może być:

- osoba bierzmowana,
- osoba praktykująca,
Copyright © 2011 - 2019
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku